با یک تیم قدرتمند، هر قله‌‏ای را می‏‌توان فتح کرد. باعث افتخار بوده که در کنار چنین افرادی کار کنیم تا یاد بگیریم و پیش برویم. هر چهره یک داستان و هر داستان، تجربه‌‏ای برای فرا گرفتن است.